EN-ET:. INGLISE EESTI sõnaraamat

Tõlge eesti google

Add: nuhujis21 - Date: 2021-05-01 00:57:12 - Views: 7503 - Clicks: 2016

Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Sellele tõlkijal on piirand 1000 sümbolit. Tahame, et klient oleks meie tööga rahul. Pakume kuuendat aastat tipptasemel tõlketeenust. Ee (tõlge inglise keelest eesti keelde translate sõnaraamat) on teksti tõlkesüsteem, mis võimaldab tõlkida kõigist keeltest kõigisse keeltesse. Kirjalik tõlge. Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel NAGU ON. Sõna: Lisa sõnastik brauseri otsiribale Sõnastikust. Ootame. Google'i tasuta teenus tõlgib kiiresti sõnad, väljendid ja veebilehed inglise keelest üle 100 eri keelde ja vastupidi. Ee (tõlge eesti keelest vene keelde translate sõnaraamat) saab teha tasuta ja sidusalt kõigi keelte tekstide tõlkeid kõigisse keeltesse. Eri osakondades töötavad projektijuhi juhtimisel teemameeskonnad, kes on spetsialiseerunud. IES Inglise-eesti masintõlkesõnastik. Eesti-inglise tõlge Tolge. Ta soovitab Google Translate’i automaattõlget rakendada tekstide puhul, mille leksika on hästi paigas, näiteks tehniliste juhiste, seadustekstide ja lühikeste subtiitrite tõlkimisel. Tõlgime ka ingliskeelest eesti keelde. Küsi pakkumist Inglise keelt, mis on peaaegu muutunud meie elu vajalikuks, on paljudes riikides õpetatud teise, kolmanda või isegi neljanda keelena. GoogleDoodle. Google tõlge inglise eesti

Klassikaline tõlge – meie pika kogemusega tõlkijad (mh vandetõlgid) tegelevad koostöös keeletoimetajatega sadade teemadega. Kui kasutate Windowsi, peate võib-olla seadistama Windowsi keeleseaded, et lisada Ida-Aasia keeled või muud keeled, mis kasutavad keerukaid skripte. Ee (tõlge inglise keelest eesti keelde translate sõnaraamat) saab teha tasuta ja sidusalt kõigi keelte tekstide tõlkeid kõigisse keeltesse. Nii öeldakse tihti kehva, valedest terminitest või toortõlkelistest väljenditest kubiseva teksti kohta. Volikiri - Inglisekeelne tõlge – Linguee Otsi teenuses Linguee. Sõnastikust inglise - eesti leiate fraasid tõlgete, näidete, häälduse ja piltidega. Eesti keelest inglise keelde tõlkimiseks sisestage ülemisele väljale tekst ja vajutage nupule Tõlgi. Selleks, et välja selgitada, kas ja kuidas Google’i tõlge toimib, valisime välja kolm eri valdkonna teksti ja lasime need Google Translate’il (GT) inglise-eesti suunal ära. Teie eesti-inglise interneti tõlge. Txt) Share Link Add to Favorites Display in context. Palju tõlgitud näitelauseid, mis sisaldavad väljendit „raamleping” – inglise-eesti sõnastik ja inglisekeelsete tõlgete otsingumootor. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Klassikaline tõlge – meie pika kogemusega tõlkijad (mh vandetõlgid) tegelevad koostöös keeletoimetajatega sadade teemadega. Palju tõlgitud näitelauseid, mis sisaldavad väljendit „volikiri” – inglise-eesti sõnastik ja inglisekeelsete tõlgete otsingumootor. Eri osakondades töötavad projektijuhi juhtimisel teemameeskonnad, kes on spetsialiseerunud. Kõige levinumad tõlkesuunad on eesti-vene-inglise. Kogenud tõlkija, Tartu Ülikooli haridusega inglise filoloog ja kirjaliku tõlke magister tõlgib teie tekstid kiiresti ja korralikult, arvestades teie vajaduste ja soovidega. Google tõlge inglise eesti

Ee | eesti-vene tõlge Tolge. Tõlgin peadirektoraatide ja osakondade brošüüre, voldikuid, postereid, videode subtiitreid, uuendan peadirektoraatide kodulehekülgi. See on nagu Google’i tõlge! Tõlgi. Raamleping - Inglisekeelne tõlge – Linguee Otsi teenuses Linguee. Kõige meelsamini teen - sotsiaaltemaatilisi, valgustavaid, missioonitundega tekste - haridus- ja terviseteemalisi tekste. Juunioritõlke hind eesti-inglise suunal on alates 11,90 eurot + km ühe standardlehekülje eest (1800 tähekohta). Inglise keelt, mis on peaaegu muutunud meie elu vajalikuks, on paljudes riikides õpetatud teise, kolmanda või isegi neljanda keelena. Valdav. Ee (tõlge soome keelest eesti keelde translate sõnaraamat) saab teha tasuta ja sidusalt kõigi keelte tekstide tõlkeid kõigisse keeltesse. OSA Pakendite, puistveose vahekonteinerite (IBC-de), suurpakendite, paakide ja mahtkonteinerite ehituse ja katsetamise. TÕLGE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE B LISA VEOVAHENDEID JA -OPERATSIOONE PUUDUTAVAD SÄTTED. Selleks tuleme vastu erisoovidele, täidame kiirtellimusi, tagame paindlikud maksevõimalused. Tolge. Online tõlkebüroo. Siiski imestab Mark Fišel, et eesti-inglise keelepaari tõlkes nii palju umbmäärast tõlget on, sest andmebaasi täiustatakse pidevalt. Ee (tõlge eesti keelest inglise keelde translate sõnaraamat) saab teha tasuta ja sidusalt kõigi keelte tekstide tõlkeid kõigisse keeltesse. Google tõlge inglise eesti

Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu Lisa uus sõna. See inglise-eesti tõlkija ei tõlgi korraga üle 1000 sümboli. Tõlkimine on kiire ja säästab teie aega. Samuti olen tõlkinud Euroopa Parlamendi materjale ja Euroopa Sotsiaalfondi teabelehti. Tuvasta keel → eesti. Vestmikusse on koondatud inglise ja eesti keeles esmavajalikud laused ja fraasid, mille abil on võimalik teha ennast arusaadavaks, et suhelda erinevates kohtades ja olukordades. Kui soovite kirjutada keeles, mida teie arvutis ei toetata, kasutage Chrome'i laiendust Google'i sisestustööriistad. Alumisest aknast saate tõlgitud teksti. Kesklinna Tõlkekeskus püsikliendile tõlketellimuste pealt – 10%. Kui halb siis ikkagi Google’i tõlge on? Teemat uuris tõlkebüroo Eiffel. Soome-eesti tõlge Tolge. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE. Interneti tõlge inglise keelest eesti keelde aitab tõlkida eraldi sõnu, fraase ja lühitekste. OSA Nõuded sõiduki meeskonnale, varustusele,. Sisestage ingliskeelne sõna või väljend, saate eestikeelsed vasted. Google tõlge inglise eesti

Inglise-eesti tõlge Tolge. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Account Options. Sõnapaare kokku 154017. Pakume -15% soodustust nendele klientidele, kes on meilt juba varem tõlketeenust. Inglise-eesti sõnastik. TÕLGE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE 6. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. • Teksti tõlkimine: tõlkige trükkides 108 keele vahel • Puudutage tõlkimiseks: kopeerige tekst mis tahes rakenduses ja puudutage kõikidesse keeltesse tõlkimiseks Google'i Tõlke ikooni • Võrguühenduseta: tõlkige ilma Interneti-ühenduseta (59 keelt) • Kiire tõlge kaamera abil: vahetuks tõlkimiseks suunake kaamera lihtsalt kujutiste tekstile (94 keelt) • Fotod. Inglise keelt, mis on peaaegu muutunud meie elu vajalikuks, on paljudes riikides õpetatud teise, kolmanda või isegi neljanda keelena. Celebrating Johannes Gutenberg! Vene keel on idaslaavi keelte hulka kuuluv keel. Posted 12/12/98 12:00 AM, 10 messages. Oleme spetsialiseerunud inglise-eesti ja eesti-inglise kirjalikule tõlkele. Logi sisse; Eelistused; Veebi ajalugu. Soodsad tõlketeenused. Google tõlge inglise eesti

Sõnu inglise eesti sõnastikus on 188 572. The translated text will appear here. Translate Copy Print Download (. Oleme huvitatud kliendisuhte hoidmisest. Google'i avaleht; Saada tagasisidet; Privaatsus ja tingimused. Tutvu kirjaliku tõlke hindadega siit. Nimelt ei tähenda see, kui ettevõtja kasutab kaubamärgile vastavat tähist kaupade puhul, mis ei ole tema enda kaubad selles mõttes, et tal puuduvad nende suhtes õigused, et niisugune kasutamine ei oleks iseenesest hõlmatud direktiivi 89/104 artikliga 5 ja määruse nr 40/94 artikliga 9 (vt eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 60, ja 19. Alternatiivne inglise-eesti interneti tõlkija. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Tolge. Aasta. Eesti ettevõtted on minult tellinud oma europrojektide tõlkimist ja avaldamiskõlblikuks toimetamist. Vestmiku laused, fraasid ja sõnad ei ole täpne tõlge, vaid sobivaim viis väljenduda antud. Juunioritõlke hind inglise-eesti suunal on alates 11,90 eurot + km ühe standardlehekülje eest (1800 tähekohta). Päring: osas. Veebruari. S õnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Google tõlge inglise eesti

Inglise keelt, mis on peaaegu muutunud meie elu vajalikuks, on paljudes riikides õpetatud teise, kolmanda või isegi neljanda keelena. Inglise-eesti ja eesti-inglise tõlked. Väljaannet on võimalik kasutada ka lihtsate sõnastuste leidmiseks nii inglise keelest eesti keelde kui ka vastupidi. Suuremahuliste tööde korral lisasoodustus. Saatke meile ingliskeele tõlke päring! INGLISE - EESTI sõnastik. Google tõlge inglise eesti

Google tõlge inglise eesti

email: [email protected] - phone:(795) 728-7182 x 8262

Ate ehitus - Linnateater

-> Pank järelvaatamine
-> Emily austin

Google tõlge inglise eesti - Promotsioon


Sitemap 6

Füüsiline töö ja ülekoormushaigused - Malmsten franz